Azevedo, F. L. Renato. O profissional da contabilidade. Desenvolvimento de carreira, percepções e seu papel social. Sao Paulo: Editora Senac, 2014, 270 p. ISBN 978-85-396-0735-8Document title: Azevedo, F. L. Renato. O profissional da contabilidade. Desenvolvimento de carreira, percepções e seu papel social. Sao Paulo: Editora Senac, 2014, 270 p. ISBN 978-85-396-0735-8
Journal: Teuken-bidikay
Database: CLASE
System number: 000432265
ISSN: 2215-8405
Authors: 1
Institutions: 1Universidade Estadual de Maringa, Maringa, Parana. Brasil
Year:
Season: Ene-Dic
Number: 5
Pages: 279-280
Country: Internacional
Language: Español
Document type: Reseña de libro
Approach: Descriptivo, divulgación
Disciplines: Administración y contaduría
Keyword: Historia y teorías de la administración y la contaduría,
Contabilidad,
Profesional liberal,
Contadores,
Carrera profesional,
Impacto social
Full text: Texto completo (Ver PDF)