Harry E. D. Pollock (1901-1982) <Semblanza>Document title: Harry E. D. Pollock (1901-1982) <Semblanza>
Journal: Cuadernos de arquitectura mesoamericana
Database: CLASE
System number: 000465555
ISSN: 0185-5131
Authors: 1
Institutions: 1Universidad Nacional Autónoma de México, México, Distrito Federal. México
Year:
Season: Jul
Number: 2
Pages: 88-90
Country: México
Language: Español
Document type: Biografía
Approach: Descriptivo
Disciplines: Historia,
Antropología,
Arte
Keyword: Historia de la ciencia,
Arqueología,
Arquitectura,
Mesoamérica,
Epoca prehispánica,
Investigación
Full text: Texto completo (Ver HTML)