Harry E. D. Pollock (1901-1982) <Semblanza>Título del documento: Harry E. D. Pollock (1901-1982) <Semblanza>
Revista: Cuadernos de arquitectura mesoamericana
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000465555
ISSN: 0185-5131
Autors: 1
Institucions: 1Universidad Nacional Autónoma de México, México, Distrito Federal. México
Any:
Període: Jul
Número: 2
Paginació: 88-90
País: México
Idioma: Español
Tipo de documento: Biografía
Enfoque: Descriptivo
Disciplines Historia,
Antropología,
Arte
Paraules clau: Historia de la ciencia,
Arqueología,
Arquitectura,
Mesoamérica,
Epoca prehispánica,
Investigación
Text complet: Texto completo (Ver HTML)