Serie monografias e estudos sobre a educacao (1 documentos)


1.-
A educacao nas constituicoes das americas
Britto, L. N1
1Organización de Estados Americanos, Departamento de Asuntos Educativos, Washington, Distrito de Columbia. Estados Unidos de América
[Serie monografias e estudos sobre a educacao, Brasil, 1986 Num. 10 Oct, Pag. 1-54]