Miller, Jacques-Alain. Silet, os paradoxos da pulsao de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005, 334 ppDocument title: Miller, Jacques-Alain. Silet, os paradoxos da pulsao de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005, 334 pp
Journal: Psicologia clinica
Database: CLASE
System number: 000281667
ISSN: 0103-5665
Authors: 1
Institutions: 1Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Brasil
Year:
Volumen: 18
Number: 1
Pages: 213-216
Country: Brasil
Language: Portugués
Document type: Reseña de libro
Approach: Descriptivo
Disciplines: Psicología
Keyword: Psicoanálisis,
Freud, Sigmund,
Lacan, Jacques,
Pulsión
Full text: Texto completo (Ver HTML)