García Pérez, David (Ed.). Teatro griego y tradición clásica. (Supplementum I, Nova Tellus). México: IIFL, UNAM, 2009, 214 pDocument title: García Pérez, David (Ed.). Teatro griego y tradición clásica. (Supplementum I, Nova Tellus). México: IIFL, UNAM, 2009, 214 p
Journal: Noua tellus
Database: CLASE
System number: 000333611
ISSN: 0185-3058
Authors: 1
Institutions: 1Universidad Nacional Autónoma de México, México, Distrito Federal. México
Year:
Volumen: 28
Number: 1
Pages: 345-354
Country: México
Language: Español
Document type: Reseña de libro
Approach: Divulgación
Disciplines: Arte
Keyword: Teatro,
Tragedia,
Comedia,
Tradición,
Grecia antigua
Full text: Texto completo (Ver HTML)