Alfonso Caso (1896-1970) - Un apunte <Semblanza>Document title: Alfonso Caso (1896-1970) - Un apunte <Semblanza>
Journal: Cuadernos de arquitectura mesoamericana
Database: CLASE
System number: 000465235
ISSN: 0185-5131
Authors:
Year:
Season: Abr
Number: 7
Pages: 82-83
Country: México
Language: Español
Document type: Biografía
Approach: Descriptivo
Disciplines: Historia,
Antropología
Keyword: Historia de la ciencia,
Arqueología,
Caso, Alfonso,
Investigación arqueológica,
México,
Siglo XX
Full text: Texto completo (Ver HTML)