Ascensao da autobiografia: declinio do sujeito. Damiao, Carla Milani. Sobre o declinio da "sinceridade". Filosofia e autobiografia de Jean-Jacques Rousseau a Walter Benjamin. Sao Paulo: Edicoes Loyola, 2006. 239pTítulo del documento: Ascensao da autobiografia: declinio do sujeito. Damiao, Carla Milani. Sobre o declinio da "sinceridade". Filosofia e autobiografia de Jean-Jacques Rousseau a Walter Benjamin. Sao Paulo: Edicoes Loyola, 2006. 239p
Revista: Kriterion
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000274950
ISSN: 0100-512X
Autores: 1
Instituciones: 1Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Brasil
Año:
Periodo: Dic
Volumen: 47
Número: 114
Paginación: 439-442
País: Brasil
Idioma: Portugués
Tipo de documento: Reseña de libro
Enfoque: Analítico
Disciplinas: Historia
Palabras clave: Biografía,
Autobiografía,
Verdad,
Sinceridad
Texto completo: Texto completo (Ver HTML)