Baldwin, David A. Power and International Relations: A Conceptual Approach. New Jersey: Princeton University Press, 2016, 240 pTítulo del documento: Baldwin, David A. Power and International Relations: A Conceptual Approach. New Jersey: Princeton University Press, 2016, 240 p
Revista: Foro internacional
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000468106
ISSN: 0185-013X
Autores: 1
Instituciones: 1El Colegio de México, México, Distrito Federal. México
Periodo: Abr-Jun
Volumen: 58
Número: 2
País: México
Idioma: Español
Tipo de documento: Reseña de libro
Enfoque: Descriptivo, divulgación
Disciplinas: Relaciones internacionales
Palabras clave: Política internacional,
Poder,
Teorías
Keyword: International relations,
International policy,
Power,
Theory
Texto completo: Texto completo (Ver PDF)