A Cadeia Produtiva da Lavoura OrizicolaTítulo del documento: A Cadeia Produtiva da Lavoura Orizicola
Revista: Ciencia e conhecimento
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000295566
ISSN: 1980-170X
Autores: 1
Instituciones: 1Universidade Luterana do Brasil, Sao Jeronimo, Rio Grande do Sul. Brasil
Año:
Periodo: Jul-Dic
Volumen: 2
Paginación: 1-8
País: Brasil
Idioma: Portugués
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico
Resumen en español O estudo da cadeia produtiva orizicola visa apresentar no tocante à comercialização, as margens históricas entre os produtores, a indústria e os mercados, além de um histórico da cultura e os efeitos pós-agricultor que impactam diretamente a indústria e, por conseguinte, o consumidor final
Resumen en inglés The study of the rice productive chain it aims aims to present in regards to the commercialization, the historical edges between the procedures, the industry and the markets, beyond a description of the culture and the effect after-agriculturist who reach directly the industry and, therefore, the final consumer
Disciplinas: Agrociencias,
Economía
Palabras clave: Gramíneas,
Infraestructura agrícola,
Economía industrial,
Arroz,
Cultivo,
Valor,
MERCOSUR,
Comercialización,
Producción,
Industria,
Comercio,
Agricultura,
Cadena productiva,
Productividad
Texto completo: Texto completo (Ver PDF)