O movimento de cultura popular e o lugar de uma sensibilidade e inteligencia identificadas nas practicas popularesTítulo del documento: O movimento de cultura popular e o lugar de uma sensibilidade e inteligencia identificadas nas practicas populares
Revista: Revista da FAEEBA
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000435685
ISSN: 0104-7043
Autors: 1
Institucions: 1Universidade Federal da Paraiba, Joao Pessoa, Paraiba. Brasil
Any:
Període: Ene-Jun
Volum: 21
Número: 37
Paginació: 219-226
País: Brasil
Idioma: Portugués
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Descriptivo
Disciplines Educación
Paraules clau: Historia y filosofía de la educación,
Cultura popular,
Educación para adultos,
Alfabetización,
Recife,
Brasil
Text complet: Texto completo (Ver HTML)