A formacao do professor e as practicas de leitura e escrita nas escolas rurais do Rio Grande do SulTítulo del documento: A formacao do professor e as practicas de leitura e escrita nas escolas rurais do Rio Grande do Sul
Revista: Revista da FAEEBA
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000435645
ISSN: 0104-7043
Autors: 1
Institucions: 1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Brasil
Any:
Període: Ene-Jun
Volum: 21
Número: 37
Paginació: 137-145
País: Brasil
Idioma: Portugués
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Descriptivo
Disciplines Educación
Paraules clau: Investigación educativa,
Comunidades rurales,
Práctica educativa,
Lectura,
Escritura,
Formación docente,
Rio Grande do Sul,
Brasil
Text complet: Texto completo (Ver HTML)