Os tempos felizes: a presenca de elementos classicistas na estetica lukacsianaTítulo del documento: Os tempos felizes: a presenca de elementos classicistas na estetica lukacsiana
Revista: Kriterion
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000274911
ISSN: 0100-512X
Autores: 1
Instituciones: 1Universidade Mackenzie, Departamento de Filosofia, Sao Paulo. Brasil
Año:
Periodo: Dic
Volumen: 46
Número: 112
Paginación: 311-320
País: Brasil
Idioma: Portugués
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico
Resumen en inglés This article aims to deal with some classicist aspects of Lukács' thought, highlighting in his theory the ideas of epic, symbol and allegory as the main concepts of his Aesthetics related to the traditional theories
Resumen en portugués O presente artigo pretende investigar aspectos classicistas no pensamento de Lukács, ressaltando em sua teoria as idéias de epicidade, símbolo e alegoria como os principais termos de sua estética que mostram vínculos com teorias tradicionais
Disciplinas: Filosofía
Palabras clave: Estética,
Alegoría,
Filosofía,
Epopeya,
Romance,
Símbolo,
Lukacs, Georgy,
Literatura,
Epica,
Novela
Texto completo: Texto completo (Ver HTML)