Unilateral abdominal protrusion as the main diagnostic sign of facioscapulohumeral dystrophyTítulo del documento: Unilateral abdominal protrusion as the main diagnostic sign of facioscapulohumeral dystrophy
Revista: Arquivos de neuro-psiquiatria
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000428014
ISSN: 0004-282X
Autores: 1
1
1
1
1
1
Instituciones: 1Universidade de Sao Paulo, Faculdade de Medicina, Sao Paulo. Brasil
Año:
Periodo: Feb
Volumen: 77
Número: 2
Paginación: 139-139
País: Brasil
Idioma: Inglés
Tipo de documento: Nota breve o noticia
Enfoque: Analítico, descriptivo
Disciplinas: Medicina
Palabras clave: Neurología,
Diagnóstico,
Distrofia muscular,
Criterios diagnósticos,
Protrusión abdominal,
Distrofia fascio-escapulo-humeral
Keyword: Neurology,
Diagnosis,
Muscular dystrophy,
Diagnostic criteria,
Abdominal protrusion,
Facioscapulohumeral dystrophy
Texto completo: Texto completo (Ver HTML)