Carrara, Angelo Alves (org.). A vista ou a prazo: comercio e credito nas Minas setecentistas. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2010, 156 pDocument title: Carrara, Angelo Alves (org.). A vista ou a prazo: comercio e credito nas Minas setecentistas. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2010, 156 p
Journal: América Latina en la historia económica. Revista de investigación
Database: CLASE
System number: 000370394
ISSN: 1405-2253
Authors: 1
Institutions: 1Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. Brasil
Year:
Season: Ene-Abr
Volumen: 20
Number: 1
Pages: 233-237
Country: México
Language: Portugués
Document type: Reseña de libro
Approach: Descriptivo
Disciplines: Historia,
Economía
Keyword: Historia económica,
Comercio nacional,
Crédito,
Brasil
Full text: Texto completo (Ver PDF)